Daniella Levine Cava and Francesca de Quesada Covey